obrazek Symbol: DY, H05V-U, H07V-U
Dane techniczne Budowa Zastosowanie
Przewód jednożyłowy
Norma: PN-E-90054:1987
Norma zharmonizowana:
PN-EN50525-2-31:2011
Napięcie znamionowe:
300/500V
450/750 V
Temperatura pracy:
(-30°C do + 70°C)
Wyróżnianie żył:
PN-HD 308 S2:2007(U)
Żyła miedziana jednodrutowa
klasy 1, zgodnie z normą
PN-EN 60228:2007
Izolacja polwinitowa
Barwy izolacji:
- Żółto-zielona
- czarna, niebieska, czerwona,
brązowa, fioletowa, szara
oraz inne kolory po
uzgodnieniu stron.
stałe zabezpieczone połączenia wewnątrz urządzeń oraz wewnątrz
lub na zewnątrz opraw oświetleniowych.
Do układania w rurkach instalacyjnych
zamontowanych na powierzchni lub w niej osadzonych, wyłącznie do
obwodów sygnalizacyjnych
lub sterowniczych.

obrazekSymbol: DYc, H05V2-U, H07V2-U
Dane techniczne Budowa Zastosowanie
Przewód jednożyłowy
Norma: PN-E-90054:1987
Norma zharmonizowana:
PN-EN50525-2-31:2011
Napięcie znamionowe:
300/500V
450/750 V
Temperatura pracy:
(-20°C do + 105°C)
Wyróżnianie żył:
PN-HD 308 S2:2007(U)
Żyła miedziana jednodrutowa
klasy 1, zgodnie z normą
PN-EN 60228:2007
Izolacja polwinitowa ciepłoodporna
Barwy izolacji:
- Żółto-zielona
- czarna, niebieska, czerwona,
brązowa, fioletowa, szara
oraz inne kolory po
uzgodnieniu stron.
Do połączeń wewnątrznych oraz stałej zabezpieczonej instalacji wewnątrz urządzeń oraz wewnątrz
opraw oświetleniowych.

obrazekSymbol: H05V-R, H07V-R
Dane techniczne Budowa Zastosowanie
Przewód jednożyłowy
Norma zharmonizowana:
PN-EN50525-2-31:2011
Napięcie znamionowe:
300/500 V
450/750 V
Temperatura pracy:
(-30°C do + 70°C)
Wyróżnianie żył wg:
PN-HD 308 S2:2007(U)
Żyła miedziana wielodrutowa
klasy 2 zgodnie z normą
PN-EN 60228:2007
Izolacja polwinitowa
Barwy izolacji:
- Żółto-zielona
- czarna, niebieska, czerwona,
brązowa, fioletowa, szara
oraz inne kolory po
uzgodnieniu stron.
Przewody do układania na stałe w kanałach instalacyjnych i rurkach
oraz do układania na stałe
w urządzeniach elektroenergetycznych.

obrazekSymbol: LYc, H05V2-R, H07V2-R
Dane techniczne Budowa Zastosowanie
Przewód jednożyłowy
Norma: PN-E-90054:1987
Norma zharmonizowana:
PN-EN50525-2-31:2011
Napięcie znamionowe:
300/500 V
450/750 V
Temperatura pracy:
(-15°C do + 105°C)
Wyróżnianie żył wg:
PN-HD 308 S2:2007(U)
Żyła miedziana wielodrutowa
klasy 2, zgodnie z normą:
PN-EN 60228:2007
Izolacja polwinitowa ciepłoodporna
Barwy izolacji:
- Żółto-zielona
- czarna, niebieska, czerwona,
brązowa, fioletowa, szara
oraz inne kolory po
uzgodnieniu stron.
Przewody do układania na stałe w pomieszczeniach pod tynkiem i na tynku w instalacjach narażonych
na działanie podwyższonej
temperatury.

obrazekSymbol: LgY, HO5V-K, HO7V-K
Dane techniczne Budowa Zastosowanie
Przewód jednożyłowy
Norma: PN-E-90054:1987
Norma zharmonizowana:
PN-EN50525-2-31:2011
Napięcie znamionowe:
300/500V, 450/750 V
Temperatura pracy:
instalacja na stałe: (-30°C do + 70°C)
instalacja do odbiorników ruchomych:
(-10°C do + 70°C)
Wyróżnianie żył:
PN-HD 308 S2:2007(U)
Żyła miedziana wielodrutowa,
giętka klasy 5, zgodnie z normą
PN-EN 60228:2007
Izolacja polwinitowa
Barwy izolacji:
- Żółto-zielona
- czarna, niebieska, czerwona,
brązowa, fioletowa, szara
oraz inne kolory po
uzgodnieniu stron.
Przewody do układania na stałe powszechnie
stosowane we wszystkich rodzajach szaf sterowniczych, rozdzielniach, urządzeniach
automatyki oraz w rurkach instalacyjnych w instalacjach wewnątrz budynków.
Stosowane w miejscach gdzie konieczne jest
wiele krótkich odcinków oraz w miejscach,
gdzie warunki układania wymagają wielokrotnego zginania przewodów
na małych promieniach.

obrazekSymbol: LgYc, HO5V2-K, HO7V2-K
Dane techniczne Budowa Zastosowanie
Przewód jednożyłowy
Norma: PN-E-90054:1987
Norma zharmonizowana:
PN-EN50525-2-31:2011
Napięcie znamionowe:
300/500V
450/750 V
Temperatura pracy:
(-20°C do + 105°C)
Wyróżnianie żył:
wg PN-87/E-90050
PN-HD 308 S2:2007(U)
Żyła miedziana wielodrutowa,
giętka klasy 5,
zgodnie z normą
PN-EN 60228:2007
Izolacja polwinitowa ciepłoodporna
Barwy izolacji:
- Żółto-zielona
- czarna, niebieska, czerwona,
brązowa, fioletowa, szara
oraz inne kolory po
uzgodnieniu stron.
Przewody do ruchomych połączeń elementów wewnątrz maszyn,
przyrządów i aparatów narażonych na działanie podwyższonej
temperatury.

obrazekSymbol: YDY
Dane techniczne Budowa Zastosowanie
Przewód okrągły
Norma:
PN-E-90056:1987
PN-EN50525-1:2011
Napięcie znamionowe:
450/750 V
Temperatura pracy:
(-30°C do + 70°C)
Wyróżnianie żył:
wg PN-HD 308 S2:2007
Żyła miedziana jednodrutowa
klasy 1, zgodnie z normą
PN-EN 60228:2007
Izolacja polwinitowa
Powłoka polwinitowa
Barwy izolacji:
2-żyłowe: niebieska, brązowa
3-żyłowe: niebieska, Żółto-zielona, brązowa
4-żyłowe: czarna, brązowa, Żółto-zielona, szara
4-żyłowe: czarna, niebieska, brązowa, szara
5-żyłowe: czarna, niebieska, brązowa, Żółto-zielona, szara
Przewody przeznaczone do
układania na stałe bez dodatkowych osłon przed uszkodzeniami
mechanicznymi na tynku
i pod tynkiem w pomieszczeniach
suchych i wilgotnych oraz
do układania na stałe
w urządzeniach energetycznych.

obrazekSymbol: YDY p
Dane techniczne Budowa Zastosowanie
Przewód płaski
Norma:
PN-E-90060:1987
PN-EN50525-1:2011
Napięcie znamionowe:
300/500 V
450/750 V
Temperatura pracy:
(-30°C do + 70°C)
Wyróżnianie żył:
wg PN-HD 308 S2:2007
Żyła miedziana jednodrutowa
klasy 1, zgodnie z normą
PN-EN 60228:2007
Izolacja polwinitowa
Powłoka polwinitowa
Barwy izolacji:
2-żyłowe: niebieska, brązowa
3-żyłowe: niebieska, Żółto-zielona, brązowa
4-żyłowe: czarna, brązowa, Żółto-zielona, szara
4-żyłowe: czarna, niebieska, brązowa, szara
5-żyłowe: czarna, niebieska, brązowa, Żółto-zielona, szara
Przewody przeznaczone do
układania na stałe bez dodatkowych osłon przed uszkodzeniami
mechanicznymi na tynku
pod tynkiem w pomieszczeniach
suchych i wilgotnych.

obrazekSymbol: YDY t
Dane techniczne Budowa Zastosowanie
Przewód płaski
Norma:
PN-E-90060:1987
PN-EN50525-1:2011
Napięcie znamionowe:
300/500 V
450/750 V
Temperatura pracy:
(-30°C do + 70°C)
Wyróżnianie żył:
wg PN-HD 308 S2:2007
Żyła miedziana jednodrutowa
klasy 1, zgodnie z normą
PN-EN 60228:2007
Izolacja polwinitowa
Powłoka polwinitowa
Barwy izolacji:
2-żyłowe: niebieska, brązowa
3-żyłowe: niebieska, Żółto-zielona, brązowa
Przewody elektroinstalacyjne
przeznaczone do układania
w warstwie tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych
i wilgotnych, a także w budynkach wykonywanych z prefabrykatów.

obrazekSymbol: NYM-J, NYM-O
Dane techniczne Budowa Zastosowanie
Przewód okrągły
Norma:
KG-91/BBJ-1046
DIN VDE 0250- 204:2000
Napięcie znamionowe:
300/500 V
Temperatura pracy:
(-30°C do + 70°C)
Wyróżnianie żył:
DIN VDE 0250
Żyła miedziana jednodrutowa
klasy 1, zgodnie z normą
PN-EN 60228:2007
Izolacja polwinitowa
Powłoka polwinitowa
Otulina: polwinit wypełniający
Kolory izolacji:
2-żyłowe: niebieska, brązowa
3-żyłowe: niebieska, Żółto-zielona, brązowa
4-żyłowe: czarna, brązowa, Żółto-zielona
szara
4-żyłowe: czarna, niebieska, brązowa, szara
5-żyłowe: czarna, niebieska, brązowa, Żółto-zielona, szara
Do układania nad, w,
i pod tynkiem, w suchych
i wilgotnych pomieszczeniach.
Mogą być używane na zewnątrz o ile są chronione przed bezpośrednim
działaniem słońca.O Firmie | Certyfikaty | Kontakt | Aktualności | Katalog Produktów | Cennik | Download
Zakład Przewodów i Kabli EŁKTRIM
19-300 Ełk, ul. Dojazdowa 4
tel. 87 620 15 55, e-mail: elk@elktrim.pl

deos